سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف مفهومی:  به معنای کمک به سایر اعضای سازمان در ارتباط با معضلات و وظایف سازمانی می باشد. مانند کمک به انجام وظایف همکارانی که حجم کاری بالایی دارند (دعایی وهمکاران، 1389).

تعریف عملیاتی: : مقصود از نوع دوستی در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 18 تا 20 میباشد.

 

1-7-2-3) فضیلت مدنی[1]

تعریف مفهومی:  بعد سوم رفتار شهروندی که فضیلت مدنی نام دارد، شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیت های فوق برنامه و اضافی آن هم زمانی که این حضور لازم نباشد، طرفداری از توسعه و تغییرات ارائه شده توسط مدیران سازمان و تمایل به مطالعه کتاب، مجلات وافزایش اطلاعات عمومی و اهمیت دادن به نصب پوستر و اطلاعیه در سازمان برای آگاهی دیگران می گردد. بر این اساس یک شهروند سازمانی خوب نه تنها بایستی از مباحث روز سازمان آگاه باشد، بلکه بایستی درمورد ی آنها اظهار نظر کند و در حل آنها نیز مشارکت فعالانه داشته باشد(رامین مهر و همکاران،1388).

تعریف عملیاتی: مقصود از فضیلت مدنی در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 21 تا 23 میباشد.

 

1-7-2-4) جوانمردی[2]

تعریف مفهومی: جوانمردی چهارمین بعد رفتار شهروندی می باشد که بر شکیبایی در برابر جایگاه های مطلوب ومساعد، بدون اعتراض، نارضایتی وگلایه مندی تصریح می کند (رامین مهر و همکاران،1388).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف عملیاتی: مقصود از جوانمردی در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 24 تا 27 میباشد.

 

1-7-2-5) تکریم[3] و تکریم

تعریف مفهومی:  آخرین بعد رفتار شهروندی سازمان تکریم وتکریم می باشد.این بعد اظهار کننده نحوه ی رفتارافراد باهمکاران، سرپرستان ومخاطبان سازمان می باشد. افرادی که در سازمان با تکریم وتکریم با دیگران رفتار می کنند دارای رفتار شهروندی مترقی هستند. ارگان بعد از برشمردن این ابعاد، یادآوری می کند که هر پنج بعد رفتار شهروندی ممکن می باشد هم زمان ظهور پیدا نکنند، مثلاً افرادی که ما فکر می کنیم دارای بعد وظیفه شناسی هستند ممکن می باشد همیشه نوع دوست و فداکار نباشند ویا اینکه بعضی از این ابعاد، مانند نوع دوستی و وظیفه شناسی تاکتیکی برای تحت فشار قرار دادن مدیران سازمان باشد(Costro,2004,p.141).

تعریف عملیاتی: مقصود از تکریم و تکریم در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 28  و 29 میباشد.

 

[1] Civil virtue

[2] Sportsmanship

[3] Respect

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی

 • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

 

اهداف فرعی

 • تعیین اندازه تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • تعیین اندازه رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش ارتباط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • سنجش ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان