سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

) فرآیند بازاریابی

فرایند بازاریابی از پنج مرحله تشکیل می گردد که در چهار مرحله اولیه، شرکت کوشش در درک مصرف کنندگان، تولید ارزش برای مشتری و ایجاد ارتباط ای مستحکم با او دارد. در گام نهایی، شرکت پاداش خود از ایجاد ارزش برای مشتری را کسب می کند. با ایجاد ارزش برای مشتری، شرکت پاداش خود را به شکل فروش، سود و سرمایه ای از جنس ارتباط طولانی مدت با مشتری دریافت می کند (Kotler and Armstrong, 2008).

شکل (2-1) فرایند بازاریابی

مرحله اول : درک بازار و نیازهای مشتری

بازاریابان در اولین گام، بایستی نیاز (need) و خواست (want) مشتری و بازاری که در آن کار می کنند را درک کنند . پنج اصل اساسی در خصوص بازار و مشتری هست که عبارتند از:

 • نیازها، خواسته ها، تقاضا ها: اساسی ترین اصل بازاریابی، نیازهای انسانی می باشد. نیازها شامل نیازهای اصلی جسمانی همچون نیاز به غذا، لباس، جای گرم و امنیت؛ نیازهای اجتماعی شامل تعلق داشتن و مهر و عاطفه؛ و نیازهای شخصی همچون نیاز به دانش و ابراز عقاید می باشد. این نیازها توسط بازاریابها ایجاد نشده اند، بلکه جزئی از ساختار اساسی بشر هستند. خواست، نوعی از نیاز انسانی می باشد که با در نظر داشتن فرهنگ و خصوصیات شخصیتی تغییر یافته می باشد. وقتیکه قدرت خرید برای خواسته وجود داشته باشد، به آن تقاضا گفته می گردد. با مشخص شدن خواسته ها و منابع، درخواست افراد برای محصولاتی که بیشترین ارزش را داشته و به بهترین شکل نیازهای آنها را ارضاء کنند، ایجاد می گردد. شرکتهای برجسته بازاریابی، وقت زیادی را صرف یادگیری و درک نیازها، خواسته ها و تقاضای مشتریان می کنند.

پیشنهادهای بازاریابی (محصولات، خدمات، تجربیات): نیازها و خواسته های مشتری از طریق پیشنهاد بازاریابی برآورده می گردد؛ پیشنهاد بازاریابی ترکیبی از محصولات، خدمات، اطلاعات و یا تخصصهایی می باشد که برای رفع نیاز یا خواسته ای به بازار عرضه می گردد. پیشنهاد بازاریابی، محدود به کالاهای فیزیکی نیست، بلکه شامل خدمات، فعالیتها و مزیتهایی می باشد که برای فروش عرضه شده

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی

 • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

 

اهداف فرعی

 • تعیین اندازه تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • تعیین اندازه رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • سنجش ارتباط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • سنجش ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان