سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مرحله دوم: طراحی استراتژی بازاریابی بر اساس مشتری

برای طراحی یک استراتژی موفق بازاریابی، مدیر بازاریابی بایستی ابتد ا به دو سوال مهم پاسخ دهد : خدمتگذار کدام مشتریان هستیم( (بازار هدف ما چیست؟) و چطور می توانیم به بهترین شکل به این مشتریان خدمت کنیم (طرح ارزش ما چیست؟)

 • انتخاب مشتری برای خدمتگذاری: شرکت اول بایستی در مورد کسی که می خواهد به آن خدمت کند تصمیم بگیرد. برای این مقصود، بایستی آغاز بازار را به گروههایی از مشتریان تقسیم نمود(تقسیم بندی بازار) و سپس بخش مورد نظر را انتخاب نمود (بازار هدف) (Kotler and Armstrong, 2008). از این رو مشتریان با نیازها و رفتار خرید مشابه را گروهبندی می کنند و آنها را در بخشهایی که محصولاتی متمایز و منطبق بر خواسته ها و  نیازهای آنها ارائه می دهد قرار می دهند (Epetimehin, 2011). تقسیم بندی یک شرکت را قادر به طراحی محصول برای بازار هدفی خاص، و در نتیجه ارضاء بهتر نیازهای مشتریان می سازد(Onaolapo et al, 2011). پس از تقسیم بازار و ارزیابی قسمتهای مختلف، شرکت بایستی درمورد تعداد و نوع قسمتهایی که قرار می باشد به آنها خدمت کند تصمیم بگیرد. به بیانی دیگر بایستی تصمیم بگیرد که کدام قسمت را هدف گیری کند(کاتلر، 1390: 305).

 

 • انتخاب طرح ارزش: شرکت، بایستی در مورد چگونگی خدمت گذاری به مشتریان نیز تصمیم بگیرد؛ چگونه در بازار خود را از دیگر رقبا متمایز ساخته، جایگاه ویژه ای برای خود ایجاد می کند. طرح ارزش، مجموعه مزیتها و ارزشهایی می باشد که شرکت به مشتری وعده داده تا نیازهای او را مرتفع سازد. مثلاً نوشابه نیروزای رِد بول به رفع خستگی فکری و بدنی کمک می کند. شعار «به شما بال می دهد» باعث شده 70 درصد از بازار نوشیدنی نیروزا در اختیار این برند قرار گیرد. چنین طرحهای ارزشی، باعث متمایز ساختن یک برند از دیگر برندها می گردد. شرکتها بایستی قو یترین طرح ارزش ممکن را انتخاب کنند تا در بازار هدف، بهترین مزیت رقابتی ممکن را به دست آورند(Kotler and Armstrong, 2008).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی

 • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

 

اهداف فرعی

 • تعیین اندازه تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تعیین اندازه رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش ارتباط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • سنجش ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان